De Raagten

De Raagten viert deze week het vijftigjarig bestaan van de basisschool en het eerste lustrum van het kindcentrum.