Stand van zaken Coronavirus 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),

 

Zojuist heeft het kabinet besloten om de scholen in Nederland vanaf morgen te sluiten om de gevolgen van het corona-virus zo goed als mogelijk in te dammen. De scholen zijn in ieder geval dicht tot maandag 6 april.

 

Ook onze Eenbesscholen geven uiteraard gehoor aan deze oproep. De opvang van leerlingen van ouders in zogeheten vitale beroepen (zorg, leraren, hulpdiensten, openbaar vervoer, medewerkers in de voedselketen, transport van brandstoffen, vervoer van afval en vuilnis, kinderopvang, media en communicatie, noodzakelijke overheidsprocessen) vindt plaatst op de school van uw kind. Leerkrachten en ander onderwijspersoneel​, die niet ziek zijn​, komen vanaf morgen gewoon naar school en zorgen voor die opvang.

 

Onze scholen zorgen er voor dat het onderwijs zo goed als mogelijk op afstand kan doorlopen.

Dit zal voor *****naam school**** betekenen dat vanaf maandag de leerkracht van uw kind contact zal opnemen langs welke weg en met welke middelen we dit gaan oppakken. 

 

Via school zal er snel een bericht komen in *****uw mail of de basisschool-app, hier schoolafhankelijk middel opnemen***** hoe uw kind thuis de lesstof aangeboden krijgt.

 

Wij vragen uw begrip voor de ontstane situatie en vragen uw medewerking om in deze unieke omstandigheden, die de volksgezondheid voor ons allemaal kan bedreigen, samen op te trekken en bij te dragen aan het beteugelen van het Corona-virus.

 

Tot slot wil ik mijn grote waardering uitspreken voor de veerkracht van u en onze medewerkers om zo goed als mogelijk deze crisis te doorstaan en het onderwijs waar wij voor staan te continueren.

 

 

 

Met hartelijke groeten,

 

Wim Klaassen 

College van Bestuur