Eerste educatieve Voedselbosje van Brabant een feit

De primeur was voor de leerlingen van Kindcentrum de Vlinder in Geldrop. Met hulp van IVN Geldrop en IVN Brabant plantten de schoolkinderen ruim 80 bomen, struiken, kruiden en bodembedekkers in het bosje van 30 vierkante meter. Hovenier Dolmans Landscaping heeft de voorbereidingen getroffen, waarbij zij de stenen die uit het schoolplein kwamen hebben hergebruikt als bankjes naast het bosje. Lees meer over dit eerste voedselbosje via de website van IVN Geldrop of kijk hier naar de vlog die door leerlingen Kadir en Wyatt gemaakt tijdens de plantdag. 

Educatie en beheer

Niet alleen het Voedselbosje wordt samen aangeplant, ook wordt er de komende tijd geleerd hoe planten verzorgd moeten worden, hoe je kunt oogsten uit het bosje en natuurlijk hoe je dit voedsel uiteindelijk moet bereiden. IVN heeft gastlessen, doe-kaarten en soortkaarten ontwikkeld waarmee scholen aan de slag kunnen. Bovendien worden buurtbewoners en ouders betrokken, zodat het Voedselbosje een ontmoetingsplek vormt en de sociale cohesie in de buurt versterkt.