Ben Haacke

Hoofd Financiën

ben.haacke AT eenbes DOT nl

Ik ben sinds augustus 2014 werkzaam bij Eenbes Basisonderwijs als Hoofd Financiën. Ik kom uit het bedrijfsleven waar ik verschillende financiële, personele en managementfuncties heb vervuld in diverse sectoren (accountancy en consultancy, automatisering, gezondheidszorg, bouw en recreatie). Daarnaast ben ik de afgelopen 5 jaren als lid van de Raad van Toezicht bij Eenbes Basisonderwijs betrokken geweest.

 

Binnen Eenbes Basisonderwijs staat het kind centraal en willen wij samen met dit kind en haar/zijn omgeving op passende wijze zorgen dat zij/hij kan opgroeien in een veilige omgeving tot een zelfstandig kritisch persoon die gelooft in zichzelf en in de medemens en samen de toekomst tegemoet kan gaan.  Vanuit de staf wil Ik dit primaire proces ondersteunen door de schooldirectie en al onze medewerkers alsmede ook de medezeggenschapsorganen te faciliteren om onze doelstellingen te bereiken. Door te zorgen voor inzicht en overzicht kunnen wij onze processen beter beheersen en optimaliseren en ook risico’s beperken, zodat meer middelen voor het onderwijs beschikbaar komen en blijven.

 

Onderwijs doe je niet alleen maar samen! 

Naar overzicht