Onze organisatie

Eenbes is veelkleurig: iedere school legt eigen accenten. Ook in omvang verschillen de scholen. De kleinste school heeft ongeveer 40 leerlingen en de grootste ruim 450. Wat ons bindt is: samen vernieuwend leren. Kinderen krijgen de structuur die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. We sluiten aan op hun leerbehoeften in deze snel ontwikkelende samenleving.

Zo is Eenbes georganiseerd

Ons bestuursbureau is gevestigd in Geldrop. Van daaruit faciliteren we de 25 basisscholen in de regio.

College van Bestuur en Raad van Toezicht

Eenbes Basisonderwijs heeft een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht.  Het CvB is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, integraal management en het strategisch beleid. De Raad van Toezicht controleert het functioneren van het CvB.

Drie afdelingen

We hebben drie afdelingen:

  • Onderwijskwaliteit en -ondersteuning
  • Personeel en organisatie
  • Financiën en facilitair

De teamleiders van de afdelingen zetten samen met het CvB de koers uit.

Schoolleiders

Eenbes Basisonderwijs is veelkleurig: iedere school legt eigen accenten – aangestuurd door de schooldirecteur en intern begeleider. De scholen werken hun plannen autonoom uit, maar ze delen dezelfde visie. Ze volgen onze gezamenlijke koers en werken nauw samen met de andere Eenbesscholen in hun gemeente.

Wat doet de afdeling Onderwijskwaliteit en -ondersteuning?

  • Scholen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun onderwijs.
  • Vakgebieden zoals taal en rekenen versterken door (bijvoorbeeld) taal- of rekenspecialisten in te zetten.
  • Het versterken van extra ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben.

Wat doet de afdeling Personeel en organisatie?

  • (Strategisch) personeelsbeleid ontwikkelen.  
  • Scholen faciliteren, ondersteunen en adviseren over zaken als personele bezetting, arbo- en verzuimbeleid, human being management, professionalisering/ontwikkeling van medewerkers en personeels- en salarisadministratie. 

Wat doet de afdeling Financiën en facilitair?

  • Scholen ontzorgen met raad en daad. 
  • Adviseren over financiën en facilitaire zaken.