Samen vernieuwend onderwijs geven

Werken bij Eenbes Basisonderwijs!

Bekijk vacatures

Wat wij jou bieden

Persoonlijk contact en een fijne werksfeer

Op onze scholen vind je een fijne werksfeer. Nieuwe leerkrachten krijgen begeleiding vanuit de eigen school en een Eenbes schoolopleider: we hechten veel waarde aan korte verbindingslijnen en aan direct, persoonlijk contact.

Goed werkgeverschap

We wensen elk kind een leerkracht die straalt van werkgeluk. Dat proberen we te bereiken door aandacht te hebben voor ieders persoonlijk leiderschap, een duidelijke organisatiestructuur, een eenduidig personeelsbeleid en een gezellig, gezamenlijk feestje op zijn tijd.

Regisseur van je eigen loopbaan

Als medewerker ben je zelf regisseur van je eigen loopbaan. Wij bieden veel kansen. Wil je jezelf bijscholen, heb je vernieuwende ideeën, wil je je vaardigheden verbreden of specialiseren? Als je jouw wensen kenbaar maakt en goed onderbouwt, kan er veel.

Waarom Eenbes?

Ben je gemotiveerd om het verschil te maken voor kinderen en samen vernieuwend te leren? We ontmoeten je graag!

Meer weten? Neem contact op met de afdeling Personeel en organisatie

Telefoon: 040 286 81 15
E-mail: po@eenbes.nl

Begeleidingsprogramma voor studenten en startende leerkrachten

Eenbes biedt een uniek begeleidingsprogramma voor studenten en starters waar we trots op zijn!
Als student en als startende leerkracht maak je in korte tijd enkele grote ontwikkelingen door. Eenbes helpt je bij die ontwikkelingen door de eerste zeven jaar, van student jaar 1 tot bekwame leerkracht, naast je te staan. Dit doen we afgestemd op ieders behoeften. Zo hebben we speciale studiedagen voor onze startende collega’s en meerdere bovenschoolse schoolopleiders die betrokken zijn bij je ontwikkeling.
Benieuwd? Bekijk hier de korte video.

Zij-instromers

Bij voldoende interesse en begeleidingsmogelijkheden vanuit de scholen starten we in februari of september met een zij-instroomtraject. Heb je een achtergrond in het onderwijs, pedagogiek of een andere sector? En wil je graag voor de klas? Dan zijn we benieuwd naar jou.

Stage bij Eenbes

Ben je student? Doe bij ons praktijkervaring op. We bieden mogelijkheden voor aankomend onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel en directie.
We beloven je goed te begeleiden bij het opdoen van zinvolle ervaringen in het onderwijs.

Groeien bij Eenbes

Een leven lang ontwikkelen is bij ons een belangrijk speerpunt. Wij bieden uitgebreide mogelijkheden om te groeien. Dat kan in de vorm van een cursus, workshop, training of studie. Er zijn ook lerende netwerken waarbij je je kunt aansluiten als deelnemer of als procesbegeleider (kartrekker).

Lerend netwerk
Een lerend netwerk is een groep betrokken mensen, vanuit al onze scholen, met een interesse voor eenzelfde onderwerp. Rondom dat onderwerp verdiepen ze samen, houden ze elkaar op de hoogte van de actualiteit en gaan ze praktisch aan de slag. In een lerend netwerk kom je jaarlijks een paar keer bij elkaar. De opbrengst van de bijeenkomsten kun je delen met je eigen collega’s. Zo ontwikkel je lerend van en met elkaar, precies zoveel als je zelf wilt en kunt.

Gesprekkencyclus
We hebben structureel aandacht voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling, welzijn en werkgeluk. Medewerkers en leidinggevenden blijven als het ware met elkaar in gesprek in een continue dialoog. Daarnaast is er één formeel gesprek per jaar: het ontwikkelgesprek. Dat is een mooi ijkpunt om terug te blikken en vooruit te kijken, zodat je bewust stappen zet en groeit.

Mobiliteit
Er is altijd wel een werkplek die bij je past. Wij bieden je de kans om op verschillende scholen een kijkje te nemen en te voelen wat echt bij je past. En jij hebt de keuze om in overleg gebruik te maken van mobiliteit tussen al onze scholen.