Downloads

 • Privacy

  We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van ouders en kinderen. Hoe we dat doen lees je in onze privacyverklaring.

  Privacyverklaring
 • Veiligheidsplan

  In ons veiligheidsplan komen diverse aspecten aan bod. Bijvoorbeeld omgaan met elkaar, pedagogisch klimaat, regels en afspraken, personeelsbeleid of onderhoudsbeleid.

  Veiligheidsplan
 • Vakantierooster

  Het vakantierooster is op iedere school hetzelfde. Meer weten over extra vrije dagen of studiedagen van het schoolteam? Kijk op de website van de school of in de schoolgids.  

  Vakantierooster schooljaar 2022-2023 

  Herfstvakantie  24 t/m 28 oktober 2022 
  Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
  Voorjaarsvakantie  20 februari t/m 24 februari 2023 
  Tweede Paasdag  10 april 2023 
  Koningsdag   27 april 2023 (valt in meivakantie) 
  Meivakantie  24 april  t/m 05 mei 2023 
  Hemelvaart      18 en 19 mei 2023 
  Tweede Pinksterdag  29 mei 2023 
  Zomervakantie   17 juli t/m 25 augustus 2023 

   Vakantierooster schooljaar 2023-2024 

  Herfstvakantie  16 t/m 20 oktober 2023 
  Kerstvakantie  25 december 2022 t/m 5  januari 2024 
  Voorjaarsvakantie  12 febr. t/m 16 februari 2024 
  Tweede Paasdag  1 april 2024 
  Koningsdag   27 april 2024 (valt in de meivakantie) 
  Meivakantie  22 april t/m 3 mei 2024 
  Hemelvaart      9 en 10 mei 2024 
  Tweede Pinksterdag  20  mei 2024 
  Zomervakantie  8 juli t/m 16 augustus 2024 
 • GMR

  Iedere school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR): het wettelijk overlegorgaan voor de schoolleiding, ouders en medewerkers. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de school. Daarnaast heeft Eenbes Basisonderwijs een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

  De GMR
  In de GMR zitten medewerkers en ouders van de scholen. De leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden. De GMR onderhoudt nauw contact met het College van Bestuur. De GMR behandelt zaken die alle (of veel) scholen aangaan en heeft instemmings-, advies- en initiatiefrecht. De bevoegdheden van de GMR staan in het reglement.

  Contact
  Je kunt de GMR bereiken via de secretaris: gmr@eenbes.nl

  Medezeggenschapsstatuut Reglement voor de medezeggenschapsraden Reglement voor de GMR Huishoudelijk reglement Vergader en activiteitenrooster 2023-2024 Jaarverslag Samenstelling Overzicht GMR Leden Met Schoolnaam 2023 2024