Over Eenbes

Alle Eenbes-scholen streven vanuit een betrokken en professionele houding naar innovatief en resultaatgericht onderwijs. Dat doen zij in nauwe samenwerking met ouders, kinderen en andere partners.
Ieder kind verdient goed en passend onderwijs, zodat het zich optimaal ontwikkelt.