Samen vernieuwend leren

Alle Eenbes-scholen streven vanuit een betrokken en professionele houding naar innovatief en resultaatgericht onderwijs. Dat doen zij in nauwe samenwerking met ouders, kinderen en andere partners. 

Eigentijds onderwijs

Samen vernieuwend leren. Dat is waarvoor we staan. Eenbes Basisonderwijs staat voor eigentijds onderwijs en maakt gefundeerde keuzes voor onderwijsvernieuwing.

Op onze scholen kunnen kinderen hun individuele talenten op vele gebieden ontplooien. We bieden elk kind een positief en goed gefundeerd leer- en ontwikkelingsklimaat.

Wij geven kinderen een stevige basis mee, waarvan ze hun leven lang plezier hebben. Cognitief, creatief, sociaal-emotioneel en motorisch: we geven alle gebieden aandacht en halen eruit wat erin zit. Zo ontwikkelen kinderen zich op een positieve manier tot kritische, zelfstandige en sociaal vaardige medeburgers.

Wat hebben kinderen nu en straks nodig?

Op onze scholen richten wij ons op kennis én op vaardigheden zoals samenwerken, sociaal handelen en mediawijsheid (21ste-eeuwse vaardigheden). Met de juiste bagage kunnen kinderen vol vertrouwen hun plaats innemen in een omgeving die voortdurend verandert.

We zijn transparant, betrokken en gaan in dialoog met de omgeving.

Onze scholen doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. De scholen zijn transparant en duidelijk over hun ambities en resultaten. Ouders zien we als volwaardige partner in de vorming van de leerlingen. We hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders en een goede communicatie. De structuur van onze organisatie is overzichtelijk en kent korte lijnen. We gaan in dialoog met onze omgeving en samenwerkingspartners, zodat we samen de beste situatie creëren voor opgroeiende kinderen.

Kwaliteit

We houden ons onderwijs altijd op een hoog niveau en we verbeteren waar dat kan.

Kwaliteitskader
De basiskwaliteit van ons onderwijs hebben we in een kader vastgelegd. Met dat kader als leidraad bekijkt ons interne auditteam het onderwijs in de klassen.

Leeropbrengsten
Het bestuur en de scholen bespreken regelmatig de leeropbrengsten op de scholen.

Tevredenheidsonderzoek
Iedere twee jaar voert het bestuur een tevredenheidsonderzoek uit onder medewerkers, ouders en leerlingen uit de bovenbouw.

We gebruiken alle input om ons onderwijs verder te ontwikkelen in het belang van de kinderen.

Leren met Passie

In ons Koersplan ‘Leren met Passie’ lees je de hoofdlijnen van ons beleid voor de jaren 2020-2024.

Ons Koersplan gaat over leren in een snel veranderende wereld: we leven samen met steeds meer mensen, meer kinderen, meer culturen. En vernieuwingen gaan hard, zeker in de Brainport-regio. De impact van al die veranderingen is groot. Hoe speelt Eenbes Basisonderwijs daarop in? En hoe gaan we om met vragen van vandaag de dag?