Ons team

College van bestuur

Secretariaat

Onderwijskwaliteit en -ondersteuning

Personeel en organisatie

Financiën en facilitair

Korien Verhagen

Teamleider Financiën

Het zal geen verrassing zijn dat ik graag met cijfers werk en het is mooi om dat voor een club als Eenbes te mogen doen. Een paar cijfers: 25 scholen, 5.000 leerlingen, +/- 400 fte, 600 medewerkers en +/- € 40 miljoen aan inkomsten. Voor vragen m.b.t. de begroting / exploitatie / jaarcijfers en de financiële vertaling van plannen kun je bij mij terecht.

Yvonne Reijbroek

Bestuurssecretariaat

Sinds 1 september 2006 ben ik werkzaam als bestuurssecretaresse bij Eenbes Basisonderwijs. In mijn rol als bestuurssecretaresse bied ik ondersteuning aan de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de stafleden van Eenbes Basisonderwijs.

Maarten Wijfelaars

Facilitair Coördinator

Adri van Haaren

Teamleider personeel en organisatie

Met veel plezier ben ik sinds 2015 werkzaam bij de Eenbes in de functie van hoofd P&O.  Een mooie organisatie waar aandacht voor mensen hoog in het vaandel staat.
Vanuit de afdeling P&O lever je een mooie bijdrage aan de organisatie. P&O is er voor alle collega’s van de Eenbes.

Mijn adagium: “Op een menselijke manier zakelijk zijn”. Dit pas ik graag toe in de vele gesprekken die ik mag voeren.

Marcel Reulen

Voorzitter College van Bestuur

Als Voorzitter van het College van Bestuur ben ik eindverantwoordelijk voor onze stichting, vorm het bevoegd gezag.  Ik geef leiding aan het bestuurskantoor en aan de directeuren van onze scholen en houd me bezig met alle overkoepelende zaken. Zo heb ik een beleidsvormende rol, stel financiële richtlijnen vast en zorg dat Eenbes voldoet aan (gedrags)codes en wetten.
Ik werk sinds 1998 binnen het onderwijs en heb sindsdien meerdere functies mogen invullen, waaronder die van leerkracht, intern begeleider en directeur op zowel reguliere scholen als binnen het speciaal (basis) onderwijs. Sinds 2013 werk ik als bestuurder, de rol die ik sinds augustus 2021 binnen Eenbes Basisonderwijs vervul.

Marc Smits

Teamleider Onderwijskwaliteit
Ik heb jarenlang als leerkracht, intern begeleider en directeur op een school gewerkt. Deze ervaring zet ik nu met veel plezier in ten behoeve van onze scholen en onze kinderen. Het is afwisselend en uitdagend werk om mijn collega’s op de scholen te ondersteunen en te inspireren. Onze kinderen verdienen tenslotte het beste onderwijs dat we kunnen bieden. Daarom kijken we samen met de scholen planmatig naar de kwaliteit van het onderwijs en gaan we voor continue verbetering. Dat is mijn missie.

José Knippenbergh

Medewerker P&O

Ik ben José Knippenbergh en sinds 2013 werkzaam binnen Eenbes Basisonderwijs op de afdeling P&O. In mijn functie als medewerker P&O houd ik mij voornamelijk bezig met verzuim, ik ben interne verzuimcoordinator, en formatie. Daarnaast adviseer ik onze directeuren en medewerkers over de meest uiteenlopende vraagstukken binnen P&O.

Geen dag is hetzelfde binnen de Eenbes! Mijn werkdag is dan ook geslaagd als ik met diverse facetten van HR bezig kan zijn en mensen kan voorzien van een advies waar ze ook daadwerkelijk mee vooruit kunnen.

Rian Meulders

Receptioniste

Met veel plezier werk ik op het bestuurskantoor als receptioniste. Mijn werkzaamheden bestaan o.a. uit de telefoon aannemen, email beantwoorden, afspraken inplannen en ik ondersteun het team daar waar mogelijk. Mocht je in de ochtend het bestuurskantoor bezoeken dan is er een grote kans dat we elkaar treffen!

Anja Osterop-Meulendijks

Financieel medewerkster

Mijn naam is Anja Osterop-Meulendijks. Vanaf 2017 vervul ik binnen Eenbes de rol van financieel medewerkster op het bestuurskantoor. Met veel plezier ondersteun ik hierbij het team van het bestuurskantoor en sta graag klaar voor alle vragen op het gebied van financiën binnen Eenbes. Het afwisselende werk binnen onze organisatie, die continu in ontwikkeling is, zorgt voor een leuke uitdaging.

Kimmy de Veth

Teamleider Onderwijsondersteuning

Als teamleider onderwijsondersteuning ben ik binnen Eenbes basisonderwijs verantwoordelijk voor alle ontwikkelingen rondom passend onderwijs/extra ondersteuning. Van basisondersteuning tot en met verwijzing richting S(B)O en van primair onderwijs tot de overgang naar het voortgezet onderwijs, het hoort allemaal bij mijn werk. Een breed scala van onderwerpen hetgeen de functie zeer uitdagend maakt. En al die onderwerpen bespreek ik met in mijn achterhoofd één woord: het KIND. Ik doe mijn werk altijd voor de kinderen. Alle kinderen verdienen immers de beste plek, de juiste ondersteuning en begeleiding, zo thuisnabij mogelijk.

Annemarie van Kessel

Financieel medewerkster

Hoi, ik ben Annemarie van Kessel, medewerkster financiën bij Eenbes.
Waar ik me voornamelijk bezig houd met het verwerken van facturen. Daarnaast bestaat mijn werk uit het verwerken van allerlei andere voorkomende financiële zaken.

Deborah Buters

Medewerker PSA

Mijn naam is Deborah Buters en sinds 2020 werk ik op de afdeling P&O. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:
Het verwerken van alle salarismutaties, cao-vragen, ouderschapsverlofberekeningen, allerlei administratieve zaken rondom zwangerschapsverlof, salaris- en overige vragen en verder de gehele personeelsadministratie verzorg ik voor al onze scholen.

Ingrid Spijkerboer

Medewerker ICT

Alweer heel wat jaren geleden ben ik als leerkracht bij Eenbes gestart. Hier kwamen op den duur ICT-taken op de school waar ik werkte bij. Later ben ik aan de slag gegaan als Icoach waarin ik verschillende scholen van Eenbes begeleidde op het gebied van innovatie en ICT. Ik ben toen gestopt met mijn lesgevende taken. Vanuit die rol ben ik als bovenschools ICT’er aan de slag gegaan, wat me erg goed bevalt. Naast het met raad en daad ondersteunen van scholen, zorg ik er graag voor dat er een goede infrastructuur is die ondersteunend is aan het werk dat verricht moet worden. Ook zorg ik als privacy officer samen met onze externe functionaris gegevens bescherming voor dat we op een zo veilig mogelijke manier met gegevens omgaan. Eenbes wil leerlingen toekomstbestendig onderwijs bieden van een kwalitatief hoog niveau in een omgeving waarin iedereen binnen de gehele organisatie op een efficiënte manier kan samenwerken. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Marjoleine Meppelink

Ambtelijk Secretaris GMR

Sinds 2016 werk ik met veel plezier als ambtelijk secretaris voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Eenbes Basisonderwijs. In mijn rol als ambtelijk secretaris bied ik administratieve, organisatorische en beleidsmatige ondersteuning aan de GMR en de medezeggenschap in het algemeen binnen Eenbes Basisonderwijs.

Kantoorhond Eddy

Ondersteuning

Af en toe mag ik een dagje mee naar kantoor. Dat vind ik erg fijn want dan krijg ik heel veel aandacht. Daarnaast klus ik bij als filmster. Misschien zie je me wel een keer langskomen op tv!

Susanne Meuwissen

Medewerker professionalisering

Hi!
Als kleuter ging ik al naar een huidige “Eenbesschool” en later liep ik stages en startte met werken bij Eenbes. De mooie ervaringen die ik opgedaan heb als leerkracht gebruik ik nog elke dag in mijn huidige taak. Werken in het onderwijs is voor mij dynamisch en betekenisvol. Ontwikkeling zien en stimuleren vind ik daarin heel mooi.
Mijn werkzaamheden omvatten professionalisering binnen ons bestuur vanuit de afdeling P&O.

Lilian Spijkerman

Coach

Hallo, ik ben Lilian Spijkerman. Nadat ik meer dan 25 jaar passievol diverse functies in het basisonderwijs had uitgevoerd wilde ik me verder verdiepen. Als master leren & innoveren, specialist gedrag en traumasensitief leren, voel ik me als coach als een vis in het water bij het Expertise Netwerk van de Eenbes. Ik coach leerlingen, leerkrachten maar ook teams in hun ontwikkelvraag. Mooi werk 🙂

Jopke de Gouw

Coach

Al van kind af aan vond ik het erg leuk om me met kinderen te omgeven. Nadat ik in 2004 de Pabo heb afgerond ben ik dan ook ijverig aan de slag gegaan als leerkracht. Hier heb ik heel lang van genoten totdat het weer begon te borrelen om er nog wat meer bij te gaan doen.

Diverse cursussen mocht ik volgen: o.a. Ik leer Anders (voor beelddenkers), Meer-en hoogbegaafdheid, Relaxkids, Kidsskills (Oplossingsgericht coachen)

In 2016 ben ik gestart als kindercoach in mijn eigen praktijk na de opleiding tot kindercoach afgerond te hebben. Ik ben Ik Leer Leren trainer voor brugklassers of leerlingen die de overstap gaan maken naar het voortgezet onderwijs.

De laatste jaren voor de klas heb ik les mogen geven in de Plusklas van Eenbes, heb ik beleidsplannen meegeschreven op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid en gedrag. In heb mezelf gespecialiseerd in de executieve functies bij kinderen en daarover ook training aan scholen gegeven Het waren dan ook super veelzijdige en leerzame jaren.

Al een aantal jaren begeleid ik arrangementen voor het Expertise netwerk van Eenbes. Sinds 2023 ben ik volledig aan het werk als coach binnen het expertise netwerk.

Daniëlle Meulendijks

Coach

Simone van Roosendaal

Bovenschools specialist NT2/ nieuwkomersonderwijs - coach

Hallo! Mijn naam is Simone van Roosendaal. Sinds 1994 ben ik werkzaam bij Eenbes Basisonderwijs. Al een hele tijd. In die tijd heb ik op verschillende scholen in Geldrop en Heeze gewerkt als leerkracht en als directeur.

Vanaf augustus 2023 werk ik als bovenschools specialist NT2/ nieuwkomersonderwijs en als coach bij het expertisenetwerk van Eenbes.

Mijn onderwijshart ligt bij leerlingen die iets extra’s nodig hebben om goed in ontwikkeling te komen. In mijn huidige rol als bovenschools specialist NT2/ nieuwkomersonderwijs hoop ik bij te dragen aan een goede start voor de nieuwkomers in ons onderwijs, zodat zij zich optimaal verder kunnen ontwikkelen. In mijn rol als coach mag ik vanuit mijn expertise en ervaring leerlingen, leerkrachten en scholen gaan begeleiden met hun hulpvragen. Samen gaan we met de hulpvraag aan de slag, zodat iedereen weer mooi in ontwikkeling komt.

Aan de ontwikkeling van de ander draag ik graag mijn steentje bij!

Patricia Verschoor

Orthopedagoog NVO | Onderwijsadviseur

Na 16 jaar op het SBO werkzaam te zijn geweest als leerkracht, intern begeleider en ambulant begeleider ben ik in 2017 gestart als orthopedagoog.

Mijn hart ligt bij die leerlingen die naast goed onderwijs nog iets extra’s nodig hebben van hun leerkracht, school en groepsgenoten. Samen met het kind, de school, ouders en andere betrokkenen gaan we op zoek naar wat dat dan precies is. Vervolgens helpen we dit zo goed als mogelijk te realiseren in de klas en op school.

Hierdoor hoop ik bij te dragen aan het welbevinden, zelfbeeld en een optimale (leer)ontwikkeling van een kind zodat iedereen uiteindelijk zoveel mogelijk succes ervaart in de basisschoolperiode. Momenteel werk ik vooral in cluster Laarbeek, dus mogelijk komen we elkaar daar tegen!

Loes Sleegers

Orthopedagoog NVO | onderwijsadviseur | coach motoriek

Van jongs af aan was voor mij duidelijk dat ik juffrouw wilde worden. In 2002 werd dit officieel en behaalde ik mijn pabo-diploma. Al tijdens het volgen van mijn studie had ik een bijzondere interesse in de ontwikkeling van kinderen, met name in die van kinderen waarbij het allemaal niet vanzelf gaat. Daar wilde ik meer van weten. Met deze motivatie ben ik orthopedagogiek gaan studeren met als afstudeerrichting ‘leren en ontwikkeling’.  

Naast mijn studie orthopedagogiek ben ik als leerkracht gestart in het onderwijs. Daarna volgden verschillende andere functies: ambulant begeleider cluster 3, orthopedagoog binnen het Mytylonderwijs, dyslexiebehandelaar, intern begeleider en nu als orthopedagoog binnen Stichting Eenbes Basisonderwijs 

Mijn huidige functie omvat alles waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Samen een kijkje nemen onder de ijsberg met een brede blik: wat kan de drijfveer zijn van het zichtbarewat zijn talenten, wat is er nodighoe kan dat geboden worden. En ook wat is ons kader/ speelveld en hoe kunnen routes effectief gelopen worden. Dit allemaal om ervoor te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot veerkrachtige, zelfbewuste en krachtige personen.  

Ik ben nog elke dag blij hieraan een steentje bij te mogen dragen. Graag tot ziens! 

Pascalle van den Heuvel

Orthopedagoog

Hallo! Mijn naam is Pascalle van den Heuvel en sinds augustus 2021 ben ik werkzaam als orthopedagoog binnen Eenbes. Daarvoor heb ik een jaar voor de klas gestaan in de buurt van Nijmegen. Dat beviel erg goed, maar het is altijd fijn om weer terug in Brabant te zijn!

Als orthopedagoog denk ik graag vanuit een frisse, overkoepelende en objectieve blik met school mee over de ontwikkeling van uw kind. Hierin ondersteun ik scholen middels observaties, leerlingbesprekingen, deelname aan zorgteams/ondersteuningsteams en handelingsgerichte diagnostiek. Ik streef ernaar om ieder kind in ontwikkeling te brengen en de beste versie van zichzelf te laten zijn. De kracht zit hem dan vooral in samen verder kijken dan het zichtbare gedrag om de ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen. Samen met ouders, school, externen en vooral samen met het kind!

Laura van Bussel

Orthopedagoog

Mijn naam is Laura van Bussel. In 2012 ben ik afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar ik de opleiding Pedagogische Wetenschappen heb afgerond met de afstudeerrichting ‘Gezin en Gedrag’. Sindsdien ben ik werkzaam geweest binnen de dyslexiezorg, kind- en jeugdpsychiatrie en de gehandicaptenzorg (met (ouders van) kinderen met een vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis). Sinds september 2022 ben ik werkzaam als orthopedagoog binnen het Expertise Netwerk Eenbes, waar ik verbonden ben aan de kern Nuenen.

Soms maak je je zorgen en is er voor het kind iets extra’s nodig om weer optimaal in ontwikkeling te komen. Graag kijk ik met jullie als ouders en school mee. Ik vind het belangrijk om vanuit verbinding, op transparante wijze, doelgericht en waar mogelijk preventief, samen opzoek te gaan naar een manier waarop uw kind (weer) verder komt in de ontwikkeling en lekker in zijn of haar vel zit!

Wie weet tot ziens!

Anne-Marie van Zanten

Psychodiagnostisch medewerker

Mijn naam is Anne-Marie van Zanten. Vanaf 2011 werk ik als psychodiagnostisch medewerker bij Eenbes. Voorheen heb ik in dezelfde functie gewerkt bij een onderwijsbegeleidingsdienst, na mijn opleiding op de PABO en de opleiding ‘psychologisch assistent’.

Ik neem, in samenwerking met mijn collega’s, diverse soorten onderzoek af bij kinderen. Verder zorg ik voor allerlei praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het maken van afspraken voor onderzoek, het bestellen van materialen en het voorbereiden en nalezen van rapportages. Ik geniet iedere dag weer van het contact met kinderen. Het is voor mij steeds een uitdaging om tijdens het onderzoek het kind op zijn/haar gemak te stellen en zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Vervolgens streef ik ernaar de observaties en resultaten zó weer te geven, dat ieder tijdens het lezen ervan het kind levendig voor zich ziet.

Kinderen met autisme hebben al jaren mijn speciale aandacht; in 2016 heb ik bij Autisme Centraal de Post-HBO opleiding tot Autisme Specialist afgerond. Verder volg ik jaarlijks bijscholing op diverse gebieden.

Herma Koot

Leerkracht Plusklas Nuenen | Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Gemma van den Eijnden

Leerkracht Plusklas BR1BES Laarbeek

Ik werk voor BR1BES Laarbeek. Dit is de bovenschoolse plusklas. Hier ontmoeten kinderen van de zes Laarbeekse Eenbesscholen elkaar. Deze kinderen hebben behoefte aan uitdagende opdrachten en extra werk voor op hun eigen school. Voor mij een uitdaging om het onderwijs aan deze doelgroep zo inspirerend mogelijk te maken. Daarnaast begeleid ik groepjes kinderen van De Muldershof met verrijkend werk. Ook daarbij probeer ik de kinderen te prikkelen om buiten hun comfortzone tot leren te komen.