Informatie voor ouders

Informatie over de scholen vindt u in de schoolgidsen of websites van de betreffende scholen. Een aantal zaken is op iedere school hetzelfde:

Goed contact met u

Een goed contact met ouders vinden we essentieel. We betrekken u bij het onderwijs en bespreken hoe uw kind zich ontwikkelt. Samen met u willen we het beste bereiken voor uw kind. Een open communicatie staat voorop.

 

Belangrijk vinden wij ook de privacy van uw kind. Gedurende het schooljaar worden er bij diverse schoolactiviteiten foto's en/of filmpjes gemaakt. Deze kunnen geplaatst worden op de website, in de schoolgids of sociale media. Naast de inschrijving vragen onze scholen elk jaar toestemming aan onze ouders. Een voorbeeld van deze akkoordverklaring treft u hier aan.   

 

Medezeggenschapsraad en ouderraad

U kunt uw stem laten horen via de medezeggenschapsraad: het inspraakorgaan voor ouders. Bent u graag betrokken bij activiteiten of wilt u met andere ouders overleggen over de gang van zaken op school? Dat kan als lid van de ouderraad of oudercommissie.

 

Vragen

Hebt u vragen? Dan kunt u altijd terecht bij de medewerkers van onze scholen.