Vertrouwenspersonen

Wij werken met een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon. Zij ondersteunen u als u een klacht heeft die u niet kunt afhandelen met de betrokkene(n) of de interne contactpersoon van de school.

 

De externe vertrouwenspersoon, El Theuws,  is een deskundige van &Zelf . De interne contactpersoon van de school verwijst u naar haar door als u er samen niet uitkomt.

 

Mevrouw El Theuws

el.theuws@enzelf.nl

06-12407652