Vertrouwenspersonen

Wij werken met twee externe, onafhankelijke vertrouwenspersonen. Zij ondersteunen u als u een klacht heeft die u niet kunt afhandelen met de betrokkene(n) of de interne contactpersoon van de school.

 

De externe vertrouwenspersonen zijn deskundigen van Vertrouwenswerk. De interne contactpersoon van de school verwijst u naar hen door als u er samen niet uitkomt.

 

Mevrouw drs. Irma van Hezewijk

irmavanhezewijk AT vertrouwenswerk DOT nl

06-5464 7212

 

Mevrouw drs. Marijke Creemers

marijkecreemers AT vertrouwenswerk DOT nl

06-2053 7095