Onderwijsinspectie

De inspectie voor het primair onderwijs beoordeelt de kwaliteit van onze scholen. U vindt hun rapporten op hun website.

 

Wanneer de inspecteur de scholen bezoekt, zijn onze interne kwaliteitsmetingen een belangrijke bron. Wij gebruiken daarvoor twee metingen:

 

  • De scholen brengen de eigen prestaties in beeld met een kwaliteitsmeting door middel van ParnasSys.
  • De scholen voeren elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit onder leerlingen, ouders en medewerkers.