Ouderbijdrage

Naast het gewone lesprogramma bieden wij onze leerlingen extra activiteiten aan. Bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest of schoolreisjes. Hiervoor vragen wij van u een ouderbijdrage. Meestal verloopt dit via de oudervereniging. In de schoolgids leest u meer over de ouderbijdrage op de school van uw kind.

Overeenkomst

Ieder schooljaar sluit de school of de ouderraad met u een schriftelijke overeenkomst af voor de ouderbijdrage. In die overeenkomst ziet u welk gedeelte van de ouderbijdrage

aan welke activiteit wordt besteed. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling van de hoogte van de ouderbijdrage.

Bijdrage

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.