Ouderraad

De ouderraad of oudercommissie op een school is het overlegorgaan van ouders. En het dagelijks bestuur van de oudervereniging. De leden houden zich onder andere bezig met het organiseren van activiteiten. Verder hebben ze een klankbordfunctie voor de medezeggenschapsraad.

 

De ouderraad of oudercommissie vergadert meerdere keren per jaar. Als ouder bent u van harte welkom een vergadering bij te wonen.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar de ouderraad of oudercommissie van uw school? Of wilt u zelf iets betekenen? In de schoolgids vindt u meer informatie en de contactgegevens.