Vakantierooster

Iedere school heeft hetzelfde vakantierooster. Daarnaast hebben de scholen extra uren, die ze kunnen besteden aan vrije dagen of studiedagen van het schoolteam. Kijk voor meer informatie op de website van de school of in de schoolgids. 

 

Wij volgen het provinciale adviesrooster. Uitgangspunten van dit rooster: 

 

  • In principe sluit het provinciale rooster aan bij het landelijk adviesrooster. 
  • Vakanties van basisscholen en voortgezet onderwijs lopen zo veel mogelijk gelijk. Uitzondering is de meivakantie, vanwege de landelijke examenplanning. 
  • Vakanties zijn evenwichtig verspreid over het schooljaar. 


Vakantierooster schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018  t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 04 maart t/m 8 maart 2019
Tweede Paasdag 22 april 2019 (valt in de meivakantie)
Koningsdag  27 april 2019 (valt in de meivakantie)
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart     30 en 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 

8 juli t/m 16 augustus 2019

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020
Tweede Paasdag 13 april 2020
Koningsdag  27 april 2020 (valt in de meivakantie)
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart     21 en 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2020