Veiligheidsbeleid

Eenbes neemt veiligheid op de scholen serieus. Ons veiligheidsplan voldoet aan de laatste inzichten en regelgeving. De gezamenlijke medezeggenschapsraad, waarin ook ouders vertegenwoordigd zijn, heeft hierin geadviseerd.

 

Belangrijk voor kinderen en leerkrachten

Zich veilig voelen is voor kinderen een voorwaarde om te kunnen leren, en voor leerkrachten een voorwaarde om goed werk te kunnen leveren. 

Indien u het Veiligheidsplan wilt inzien, klikt u hier.