Onderwijs

Samen vernieuwend leren. Dat is waarvoor we staan. Op onze scholen kunnen kinderen hun individuele talenten op vele gebieden ontplooien. We bieden elk kind een positief en goed gefundeerd leer- en ontwikkelingsklimaat.

 

Wij geven kinderen een stevige basis mee, waarvan ze hun leven lang plezier hebben. Cognitief, creatief, sociaal-emotioneel en motorisch: we geven alle gebieden aandacht en halen eruit wat erin zit. Zo ontwikkelen kinderen zich op een positieve manier tot kritische, zelfstandige en sociaal vaardige medeburgers.

Eigentijds onderwijs

Samen vernieuwend leren. Dat is waarvoor we staan. Op onze scholen ontplooien kinderen hun individuele talenten op vele gebieden. We bieden elk kind een positief en goed gefundeerd leer- en ontwikkelklimaat. Zo krijgen ze de beste kansen om in te voegen op de route van hun leven.

 

Wij geven kinderen een stevige basis mee, waarvan ze hun leven lang plezier hebben. Kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling – bij ons halen ze eruit wat erin zit. Zo ontwikkelen kinderen zich op een positieve manier tot kritische, zelfstandige en sociaal vaardige medeburgers.

Wat hebben kinderen nu en straks nodig?

Op onze scholen richten wij ons op kennis én op vaardigheden zoals samenwerken, sociaal handelen en mediawijsheid (21ste-eeuwse vaardigheden). Met de juiste bagage kunnen kinderen vol vertrouwen hun plaats innemen in een omgeving die voortdurend verandert.

 

Lees meer in ons Koersplan voor 2020-2024.  

Expertise Netwerk 

Wij vinden dat al onze medewerkers pedagogisch en vakdidactisch uitstekend onderlegd moeten zijn, zodat ze beschikken over vaardigheden die passen bij deze tijd. Dat vraagt een gerichte, continue ontwikkeling van eigen inzichten en vaardigheden. Door zelf te blijven leren, bieden zij goed onderwijs dat past bij individuele leerlingen – óók leerlingen met een bijzondere leerroute.

Eenbes heeft een eigen Expertise Netwerk met visitaties, workshops, ontmoetingsbijeenkomsten en cursussen voor leerkrachten. In het Expertise Netwerk verbinden we vraag en aanbod van kennis en kunde, zodat we kinderen met een leer- of zorgvraag beter kunnen helpen. Een voorbeeld zijn de bijeenkomsten van gedragsspecialisten en rekenspecialisten die leren van elkaar.  

Passend onderwijs

Ook kinderen die extra ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben, kunnen terecht op onze scholen. Wij bieden elk kind passend onderwijs. Dat doen we in overleg met de ouders, ondersteund door het Expertise Netwerk. Verschillen tussen leerlingen krijgen de ruimte. In de eigen klas, maar ook in plusklassen voor hoogbegaafde kinderen of op onze school voor speciaal basisonderwijs.

Kindcentra en brede scholen

Steeds meer scholen van Eenbes ontwikkelen zich tot kindcentra. Ouders en kinderen kunnen daar op één locatie terecht voor onderwijs, kinderopvang en een peuteraanbod.  Samen met onze samenwerkingspartners en gemeenten werken we daar aan een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar.