Kindcentra en brede scholen

Onze scholen werken samen met andere organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling van kinderen. Dat gebeurt onder andere in onze kindcentra.

 

In een kindcentrum kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar in een vertrouwde, veilige omgeving gebruikmaken van diverse voorzieningen:

 

  • onderwijs
  • kinderopvang
  • peuterspeelzaalwerk
  • schoolmaatschappelijk werk
  • activiteiten zoals sport, cultuur en huiswerkbegeleiding

 

Waar mogelijk zit alles onder hetzelfde dak. Vaak van 7.00 tot 19.00 uur. Onze visie op kindcentra staat beschreven in: Op weg naar een kansrijke toekomst.

Met wie werken wij samen?

We investeren in een constructieve samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld: