Ondersteuning

Sommige kinderen hebben meer ondersteuning, begeleiding of aandacht nodig. Met passend onderwijs zorgen wij ervoor dat ieder kind onderwijs op maat krijgt.

 

Samen met de ouders bepalen we het juiste traject voor ieder kind. Meestal kan het kind op de eigen school extra begeleiding krijgen. Dat heeft ook de voorkeur. Is het kind beter op zijn plaats in het speciaal basisonderwijs? Dan is dat een mogelijke vervolgstap.

Sommige kinderen hebben meer ondersteuning, begeleiding of aandacht nodig. Met passend onderwijs zorgen wij ervoor dat ieder kind onderwijs op maat krijgt.

Samen met de ouders bepalen we het juiste traject voor ieder kind. Meestal kan het kind op de eigen school extra begeleiding krijgen. Dat heeft ook de voorkeur. Is het kind beter op zijn plaats in het speciaal basisonderwijs? Dan is dat een mogelijke vervolgstap.

 

Hoe geven wij aandacht aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?

  • We gebruiken verschillende leer- en ontwikkelingslijnen.
  • We zorgen voor differentiatie in de groepen.
  • De leerkracht schept een succesvol leer- en werkklimaat (klassenmanagement).
  • Leerkrachten ontwikkelen hun competenties structureel.
  • De intern begeleiders hebben een coachende rol.
  • We gaan uit van individuele onderwijsbehoeften in plaats van aanbod.
  • We werken handelingsgericht.
  • We hebben een eigen Expertise Netwerk voor leerlingenzorg en diagnostiek. Telefoonnummer: (040) 285 10 84.

 Samenwerking in de regio

Onze scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Helmond-Peelland. De Van der Puttschool in Geldrop is een school voor speciaal basisonderwijs. Deze school is te bereiken via 040 - 2862464.