Passend onderwijs

Ouders (verzorgers) en school hebben elkaar nodig bij het vormgeven van passend onderwijs. Betrokkenheid thuis draagt bij aan het succes op school. Wij zien ouders als gelijkwaardige partners in het overleg over wat hun kind nodig heeft. Vervolgens gaat de school na of zij de extra ondersteuning verantwoord kan bieden.

 

Eenbes werkt samen in het samenwerkingsverband Helmond-Peelland. Samen met de andere besturen geven we invulling aan educatief partnerschap, gericht op een passend aanbod aan ondersteuning voor elk kind.

Schoolondersteuningsprofiel 

Al onze scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit biedt informatie over de basisondersteuning in de groep en over verdere ondersteuning die de school kan bieden.

 

De ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband vormen een

dekkend aanbod van zorg in de regio Laarbeek, Nuenen, Geldrop-Mierlo, Heeze en Helmond. Op deze manier is het voor elk kind mogelijk om thuisnabij passend onderwijs te krijgen.

 

Schoolondersteuningsprofielen van onze scholen:

 

Geldrop –Mierlo:

De Branding

Dommeldal

Sint Jozef

‘t Klokhuis

‘t Vijfblad

De Vlinder

Van der Puttschool (SBO)

Puur Sang

De Kersentuin

 

Heeze:

De Parel

Dirk Hezius

Merlebos

 

Nuenen:

Heuvelrijk

De Wentelwiek

De Dassenburcht

De Crijnsschool

De Nieuwe Linde

Sint Jozef

 

Laarbeek:

Bernadette

Brukelum

De Sprankel

De Heindert

Mariabasisschool

De Muldershof

‘t Otterke

De Raagten

 

 

Meer weten?

Neem contact op met onze coördinator passend onderwijs: Kimmy de Veth k.deveth@eenbes.nl