Over ons

Eenbes Basisonderwijs is een stabiele onderwijsorganisatie met een duidelijke visie. Het bestuursbureau is gevestigd in Geldrop. Van daaruit faciliteren we 25 basisscholen in de regio.

Eenheid in verscheidenheid

Eenbes is veelkleurig: iedere school legt eigen accenten. Ook in omvang verschillen de scholen. De kleinste school heeft ongeveer 40 leerlingen en de grootste ruim 450. Wat ons bindt is: samen vernieuwend leren. Kinderen krijgen de structuur die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. We sluiten aan op hun leerbehoeften in deze snel ontwikkelende samenleving.

Identiteit

Van oorsprong hebben de scholen een confessionele achtergrond. Dat is echter niet meer bepalend voor het karakter van de scholen. De identiteit zit meer in wat er leeft op school, in hoe de kinderen en leerkrachten met elkaar omgaan, in de sfeer. Onze rijke geschiedenis biedt een brede basis voor levensbeschouwelijke ontwikkeling; kinderen met allerlei achtergronden zijn welkom. We betrekken ook de ouders bij het onderwijs.