Visie en beleid

Kaders voor kwaliteit

  • Alle scholen hebben minimaal een basisarrangement (inspectienorm).
  • Alle scholen verzorgen eigentijds onderwijs.
  • Bij tevredenheidsonderzoeken (leerlingen, ouders) scoren de scholen boven het landelijk gemiddelde.
  • De scholen stimuleren de samenwerking met elkaar, met kinderopvang- en jeugdzorgorganisaties. 
  • Passend onderwijs is op onze scholen ingevoerd en geborgd.

 

Beleid

Ons beleid is vastgelegd in het Koersplan 2020-2025

What do you want to do ?
New mailCopy
What do you want to do ?
New mailCopy