Drie bouwstenen van onze visie

Ons onderwijs is waarde(n)vol, nabij, verantwoord en eigentijds

Waarde(n)vol: Vanuit onze rijke levensbeschouwelijke grondslag – van oorsprong hebben de scholen een katholieke, protestants-christelijke of interconfessionele achtergrond – staan respect, solidariteit, loyaliteit, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid centraal.

Nabij: Met onze scholen bieden we ouders de mogelijkheid te kiezen voor een school in de buurt; ook in de kleinere kernen.

Verantwoord: Onze scholen nemen de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen tot sociaal vaardige en emotioneel evenwichtige mensen. Ieder kind mag bij ons kind zijn en kan zich veilig voelen.

Eigentijds: We maken gebruik van nieuwe onderwijskundige inzichten zoals de inzet van informatie- en communicatietechnologie.

Het personeel is de krachtbron

Wij bevorderen de pluriformiteit van de scholen. Als werkgever faciliteren we medewerkers en stimuleren we hun continue ontwikkeling. Door de professionaliteit te versterken, leren medewerkers van elkaar en leren de scholen van elkaar. De scholen richten een open blik naar binnen en naar buiten: het zijn lerende organisaties die aansluiten op ontwikkelingen in de samenleving. De medewerkers zijn de krachtbron, de motor van de kwaliteit in het onderwijs. Zij begeleiden de kinderen op hun ontwikkelingspad, en blijven ook zelf leren.

We zijn transparant, betrokken en gaan in dialoog met de omgeving.

Onze scholen doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. De scholen zijn transparant en duidelijk over hun ambities en resultaten. Ouders zien we als volwaardige partner in de vorming van de leerlingen. We hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders en een goede communicatie. De structuur van onze organisatie is overzichtelijk en kent korte lijnen. We gaan in dialoog met onze omgeving en samenwerkingspartners, zodat we samen de beste situatie creëren voor opgroeiende kinderen.